Archives : januar 24th, 2017

Utskifting av vinduer og dører

Vinteren 2016 var jeg med å byttet ut godt over hundre vinduer samt mange stuevinduer og balkongdører i Kristiansand.

Gangbro

Høsten 2016 bygde jeg gangbro og innredet et verksted i Grimstad.